ඔබේ අදහස් පල කරන්න

දැන් මගේ සිතුවිල්ල... බ්ලොග් අඩවිය ගැන ඔබට සිතෙන හැඟෙන දේවල් ඔයාලට දාන්න පුංචි පහේ ෆෝම් එකක්. මේකෙ ඔයාලට හිතෙන ඕනෙම දෙයක් දාන්න. ඕනෙම දෙයක් කියන්නෙ ඕනෙම දෙයක්. සිංහල, දෙමළ ඉංග්‍රීසි ඕනෙම එකකින් දාන්න පුළුවන්. වෙන කවුරුවත් ඔයාල දාන දේවල් නොදකින නිසා බය වෙන්න දෙයක් නෑ. 


comments

අළුත්ම පෝස්ට් කියවන්න.

යොමු

සින්ඩි ලංකා
සිංහල බ්ලොග් කියවනය
සින්ඩිය
සින්ඩිය
^ උඩටම යන්න